Skip to content

Onnistu yhdessä

Menestys tehdään arjessa, yhteistyöllä. Me autamme teitä onnistumaan yhdessä.

Arki on tekemistä, muutos on osa arkea. Yhteistyö muutoksen keskellä on vaativaa. Itseään sekä erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä pitää arjessa johtaa kulloiseenkin tilanteeseen istuvilla menetelmillä. Oikea johtamistyyli, kyky käyttää omaa persoonaa tuossa tyylissä, on taito. Opittavissa oleva taito. Työelämässä onnistuvat ihmiset kehittävät taitojaan aktiivisesti. He hyödyntävät arjen tekemisessään tuoreinta tutkimustietoa. Meidän kanssamme yhdessä onnistumisesta tulee arkea.

Kulttuurin muutos

Tilanne; talouskriisin jälkeen asiantuntijaorganisaatiota oli johdettu tiukasti talousluvuilla
Tarve; parantaa kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia
Ratkaisu; esimiesten osaamisen ja johtajuuden kehittäminen valmentavalla työotteella
Tulos; liikevaihdon kasvu 50% ja tuloksen kasvu 10%:sta 20% kolmessa vuodessa

Me autamme

Pirauta tai laita postia, kysymys tai tarjouspyyntö. P. +358 400 428950| kari@johtajuustaito.fi