Skip to content
Johtajuustaito.fi valmentajat


Laura Elo

Apua, mitä mun pitäisi tehdä, kun nää valmennuksessa olevat itkevät? Tuon tunteen koin nuorena, aloittavana valmentajana erään valmennusryhmän kanssa. Jälkeenpäin mietin, että itse asiassa tuosta tunteesta, epävarmuudesta ja epätietoisuudesta, kertovat monet valmennuksissani ja ohjauksessani olevat ihmiset. Nuo ovat niitä työyhteisössä toimimisen vaikeita paikkoja, pelottaa ja samalla tietää että jotain pitäisi tehdä.

Tuon tilanteen kohtaaminen valmennusuran alkupuolella oli ajattelua ja oppimista avartava kokemus. Se on saanut minut sukeltamaan yhä syvemmälle ihmisten erilaisuuteen, tunteiden kirjoon ja sitä kautta siihen, miten voin auttaa muita pärjäämään hyvinkin erilaisissa ja yllättävissä tilanteissa paremmin.
 
Tuossa mainitsemassani tapauksessa kyse oli siitä, että osallistujat olivat juuri löytäneet perustavaa laatua olevan tekijän, joka vahvasti selitti heidän uraansa ja kokemuksiaan työyhteisöissä. Vaikka ne olivat kyyneleitä, niin ne olivat uudesta alusta kertovan ilon airueita.
 
Tuon päivän jälkeen olen saanut olla mukana satojen ihmisten ja organisaatioiden kehittymisen tukena. Tuo ymmärtämisen tunne ja sen mahdollistamien asioiden saavuttaminen on ollut minulle tärkein voimia antava tekijä työssäni.
 
Sitä tukee asiakaspalaute, joka kertoo että olen onnistunut auttamaan heitä yksilöinä ja samalla myös heidän organisaationsa liiketoimintaa.
 
Enemmän minusta LinkedIn profiilissani.

kari_mattila_seepia_300px
Kari I. Mattila

Kello on 06.00 aamulla marraskuun alkupäivinä 1992. Aika lähteä huoltoasemani yövuorosta toiselle huoltoasemalle pistämään päivä käyntiin. Mutta miten ihmeessä saan sen aseman pyörimään, jolla en ole? Tuo tilanne toistui aika usein, ja johti samalla todella merkittävään oppiin. Minun piti muuttaa omaa johtamistani johtajuuteen, saada ihmiset toimimaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti meidän linjaustemme mukaisesti. Noista päivistä, noista tilanteista lähti polku, jonka varrelta löytyy jatkuvan opiskelun, harjoittelun ja kokeilujen kautta muodostunut tieto ja taito menestyvän organisaation luomiseen.

Muutamaa vuotta myöhemmin tuo huoltoasema oli ylittänyt pitkän tähtäimen tavoitteensa eri osa-alueilla 70 – 120 %. Ihmisten valmentaminen ja sitouttaminen oli avain noihin saavutuksiin. Kun myöhemmin olen syvällisesti perehtynyt ja soveltanut tunneälyyn perustuvia menetelmiä, olen saanut tieteellisen taustan tuolle, aikanaan tilanteen pakottamana tekemälleni ratkaisulle. Tänään saan vastaavia onnistumisen kipinöitä asiakkaitteni kanssa työskennellessä. Kun valtakunnallinen ketju saa kaikkiin pisteisiin sertifioinnin ensimmäisenä toimialallaan, kun johtoryhmän työskentely muuttuu merkittävästi paremmaksi, kun perinteinen yhtiö lähtee uuteen lentoon, ne kertovat että ihmisten kanssa tekemäni työ on auttanut heitä menestymään.

Yhdistämällä laajan toimialatuntemuksen, monipuolisen koulutuksen ja jatkuvasti täydentyvän ja laajentuvan kokemuksen, pystyn auttamaan ihmisiä ja organisaatioita menestymään. Se oikeasti tuntuu hyvältä!

Enemmän minusta LinkedIn profiilissani.

Björn Stenholm

Opintojen jälkeen tuore taloustieteiden maisteri toimi erilaisissa myyntitehtävissä. Valmennusmaailmaan tutustuin 80-luvun lopulla ja toimin seitsemän vuotta Mercuri Instituutista myynnin ja markkinoinnin konsulttina. Siitä  kansainväliselle kentälle Ericssonilla, jossa 11 vuoden aikana toimin myynnin kehittämisen päällikkönä ja koulutuksen kehittämisen ja operatiivisen toiminnan vastuu tehtävissä Suomessa ja Saksassa.

Sertifioituna kulttuurikouluttajana olen valmentanut ympäri Eurooppaa  kulttuurikolareiden syistä ja kulttuurierojen haasteista ja mahdollisuuksista. Vuodet ovat vieneet minut 15:ta eri maahan,viimeksi Etelä-Afrikkaan jossa tavoitteena oli saada kansainvälisen yrityksen monikansallinen tiimi kehittämään uutta toimintatapaa ja  avainasiakastyöskentelyä. Mielenkiintoista oli myös Baltic Sea Regionin kanssa tehty pitkä projekti jossa tavoitteena saada Itämeren ympärillä olevat maat tekemään yhteistyötä  saavuttaakseen asetettuja tavoitteita  ”Itämeren pelastamiseksi”.

Olen ollut mukana viemässä ihmisiä ja organisaatioita muutosten läpi uuden tahtotilan saavuttamiseksi lukuisissa organisaatiossa ja oppinut matkan varrella jatkuvasti lisää miten asioita viedään käytäntöön.

Miten auttaa ihmisiä löytämään käyttäytymisiä ja toimintatapoja jotka helpottavat jokapäiväistä tekemistä ja olemista? 

Miten saada porukoita puhaltamaan yhteen hiileen matkalla kohti päämääriä ja asetettuja tavoitteita?

Enemmän minusta LinkedIn profiilissani.