HR asiantuntija, kun ammatit muuttuvat, mitä tehdä?

Eräässä LinkedIn ryhmässä sukunimikaimani (joka ei ainakaan tietääkseni ole sukua) toteaa, että HR on haasteiden edessä, kun detaljoidun tekemisen tasolla ei todellakaan ole varmuutta siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Jo viiden vuoden aikaperspektiivi on melko sumea!

Mutta, mutta… Toinenkin näkökulma on olemassa!

Professori Ruohotie on kirkastanut ammatillisen osaamisen kenttää kuuden osa-alueen kokonaisuudeksi:
1. perustaidot (esim. matematiikka)
2. persoonallisuuden piirteet (esim. rehellisyys)
3. ammattispesifiset taidot (esim. kirjanpito)
4. yleiset taidot (esim. kommunikointi)
5. henkilökohtaiset kompetenssit (esim. johtamiskyky)
6. systeeminen ajattelu (esim. jatkuvan oppimisen toteutuminen

Kun muutoksen sykli kiihtyy, ammattispesifiset vaatimukset ja ammatitkin muuttuvat ja katoavat, niin on syytä mennä pintaa syvemmälle. HR pitää katsoa sekä tämän päivän tarpeisiin (ammattispesifiset taidot) että tulevaisuuden muuttuneessa tilanteessa menestymisen vaatimuksiin (yleiset taidot, henkilökohtaiset kompetenssit ja systeeminen ajattelu).

Mielestäni pitää jopa miettiä, että onko edes tämän päivän HR:n olennaisin juttu tuo ammattispesifiset taidot, vai nuo muut?

Jo reilu kymmenen vuotta sitten erään toimialan toimitusjohtajien kokouksessa (kattoivat toimialastaan yli 80%) yhteinen ja kirkas viesti oli, että ei olekaan olennaista kouluttaa ammattispesifejä taitoja, vaan asennetta, valmiutta oppia uutta ja kykyä/halua sietää muutoksia.

Ammattispesifisten taitojen tunnistaminen ja mittaaminen on meillä arkea. Mutta miten oikeasti tunnistaa ja mitata noita muita?

Tutkitusti ja todennetusti älykkyyttä merkittävämpi tekijä työyhteisössä toimimisessa on tunneäly, kyky ja taito ymmärtää omaa itseä ja omien tuntemusten ja preferenssien vaikutusta sekä kyky ja taito ymmärtää näitä myös muissa. Nämä taidot ratkaisevat (eri tutkmusten mukaan) 50 – 80 %työyhteisössä menestymisestä. Useammin epäonnistuminen tulee näiden alueella olevista ongelmista, kuin kovaan substanssiin liittyvistä ongelmista!

Miten sinä ja miten teillä näitä mitataan ja ennen kaikkea, miten tuota tietoa hyödynnätte?

Tilaa uutiskirje
Samalla saat erittäin hyödyllisen; Päätöksentekokyky, riskitekijä! Johtajuusohjeen.
Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emme luovuta osoitteita eteenpäin.