Skip to content
Svenska
Make You to be the inspiring leader You can be, to get You the appreciation and success You deserve!
”Ständig förändring är inte ett mål utan en nödvändighet “

Bakom detta uttryck står Matti Alahuhta, tidigare direktör vid Nokia samt VD för Kone, är en av de mest framgångsrika ledarna i Finlands historia.

Vi på Johtajuustaito.fi Oy (Ab) vet att generellt upptill 70 % av förändringsprogram misslyckas (enligt undersökningar), oftast pga av att man inte får ordentligt stöd.

Vi har hjälpt flere kunder att lyckas i sin förändring (t.ex. omsättningsökning xx %, ökad arbetsglädje)  och få dem höra till de 30 % av företag som lyckats  (några exempel av kunder vi arbetat med hittas här).. 

Vetenskapligt bevisade, toppmoderna system och våra arbetsmetoder ger Dig en nya möjligheter att forma Din framtid, och få ut det bästa av din organisation.

Därför har vi utvecklat ett antal lösningar i världsklass, som kombinerar emotionell intelligens med pedagogik i olika inlärningsomgivningar. Dessa metoder och system hittar du inte någon annanstans.

  1. Leadership Trail ® är en del av vårt utbildningsprogram. Denna del är unik. Människor som deltagit i utbildningen säger att de aldrig haft en så stark inlärningsupplevelse tidigare. Leadership Trail® tillgodogör sig av de senaste resultaten av lärdomar, emotionell intelligens och coaching för att ge Dig kunskaper och färdigheter som Du behöver för att ”leva ledarskapet” i ditt arbete. Detta är en enastående träningsupplevelse som lyfter Din ledarskapskompetens till en ny nivå.
  1. B-fEAL ® är ett samarbetsverktyg med vars hjälp deltagarna utgående från tidigare kunskaper och färdigheter samt nuvarande behov vidareutvecklar sin verksamhet. Genom att använda sig av organisationens behov, emotionell intelligens och lärdom av att skapa kommer man fram till unika lösningar som genererar verklig förändring.

Vill du se en snabbare förändring? Kunde människors beteende vara annorlunda? Kunde människor vara mer kundinriktade än de är idag? Finns en känsla av osäkerhet och ovisshet hur komma vidare?

Är en eller flere av dessa frågor verklighet för Dig är du som många av våra kunder. Kunder vars framgång vi varit med om att utveckla, både på det individuella planet och som organisation.

Hur gör vi det, på vad baserar sig vår framgång?

Vi tror inte på – inte heller stöder vetenskapen – att man genom en-dags skolningar kan nå verklig förändring. Vi formar våra program enligt följande:

  1. Analys av nuläget i organisationen
  2. Val av lämpligt utvärderingsredskap –  utvärdering – individuell feedback (för att hjälpa Dig förstå Dina egenskaper i relation till andra människor)
  3. Individuell uppgift  baserad på utvärderingen relaterad till utvecklingsbehovet (sänds till oss för feedback)
  4. Träningsdag(ar), som baserar sig på organisationens verkliga behov
  5. Individuellt uppföljningsuppgift (som skickas till oss enligt uppgjord tidsplan – feedback.)
  6. Uppföljning av utveckling på organisationsnivå

Vid vissa tillfällen använder vi oss även av videon eller podcasts.

”En storlek passar inte alla”. Därför vill vi alltid med Dig diskutera om Dina utmaningar, behov, och önskemål. Efter det ger vi Dig en offert ifall vi är säkra på att vi kan erbjuda Dig värdefulla tjänster.

Förresten, vårt medeltal på skalan 1-5 är 4.7 bland alla som deltagit i våra utbildningar.

Vi har certifikat för flere arbetsmetoder/redskap bl.a :

Emotionell Intelligens ; EBW, EBWt, EQ-i2.0, EQ-i team

Personlighets typer; MBTI, WOPI

Personlig utveckling; Resilience (återhämtnings förmåga), Leadership Judgement Indicator (ledarskapsomdömmesindikator)

Vår mission: Vi hjälper mänskor och organisationer nå framgång

Vår vision: Vi har varit med om att skapa framgång för över 1000 organisationer  före 2025

Tveka inte med att kontakta oss när du vill veta mer!

Ett mail till oss tar inte mycket av din tid men kan ge Dig en förmögenhet och det liv du vill ha.

Tilaa uutiskirje
Samalla saat erittäin hyödyllisen; Päätöksentekokyky, riskitekijä! Johtajuusohjeen.
Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emme luovuta osoitteita eteenpäin.

Companies we have work with.

Clients Finland Oy, VR, Reachlaw, TEM, Konecranes,  Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapituli, Etelä-Savon ELY, Fintos, TTY, Arffman Consulting Oy, Global Learning Oy, Nortrain Oy, Katera Steel Oy,  Talentum Events, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Stabiili Oy, Murren Murkina Oy, Paperipalvelu Oy, Uwira Oy, Elkamo Oy, Hartela, Kauppakamari, Vaasan Kuula Opisto,  Markkinointi-instituutti, Messukeskus Oy, Piccolo Packing Oy, Signmark Production Oy, Telamurska Oy, Wipro Oy, Alfa Laval Oy, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Suomen Pankki, KAO, Shell, Ft Howard, Etelä-Hämeen osuuskauppa, Fazer, Valmet, Arbed, Curver

Contact us!
Kenttiä ei löytynyt.

eMail kari@johtajuustaito.fi
Phone +358 400 428950

Esimerkkejä ainutlaatuisista metodeistamme

Johtajuustaidot punnitaan todellisissa tilanteissa, ei teoriatunnilla.

Johtajuusrata ® on menetelmä, jota käytämme Johtajuustaidon Mestari – valmennuksessa. Johtajuusrata ® haastaa osallistujan oikeasti käyttämään taitojaan elävissä tilanteissa. Johtajuusrata ® sisältää myös muita, erityisesti suunniteltuja elementtejä, joiden ansiosta teoria muodostuu aidoksi osaamiseksi. Erään osallistujan mukaan ”tämä oli ehdottomasti parasta, mitä olen koskaan johtamisvalmennuksissa kokenut”.


Muutoksen onnistumisen ja strategian toteutumisen todennäköisyys on tutkimusten mukaan noin 30%. 

BEAL ® on ratkaisu tähän ongelmaan. Olemme hyödyntäneet tuoreinta tietoa aivojen tavasta muodostaa uutta tietoa. Liittäneet siihen pedagogien tuoreimman käsityksen oppimisesta. Ja rakentaneet prosessi, jossa hyödynnetään pelillistämisen elementtejä nopean ja vaikuttavan ajattelun muutoksen aikaansaamiseksi. Erään asiakkaan palautteen mukaan ”meillä toiminta oikeasti muuttui näiden kahden päivän jälkeen. Nyt on oikea pöhinä päällä”.


Tunteet tekevät tuloksen. Näin väittävät tutkijat, näin kertoo erityisen menestyvien yritysten toiminta. 

Emotions and Behaviours at Work (EBWwww.ebwonline.com) on työelämässä menestymisen kannalta tärkeiden tekijöiden pohjalta rakennettu tunneälyjärjestelmä. EBW auttaa yksilöä tunnistamaan omaan käyttäytymiseensä vaikuttavat tekijät. Samalla yksilö saa selkeän käsityksen siitä, miten ja miksi juuri niin, muut häntä tulkitsevat. EBW – järjestelmään kuuluva tiimiraportti saattaa yhdellä ainoalla valmennuskerralla ”räjäyttää pankin”. Kuten eräs asiakkaamme sanoi ”Meillä on ollut vaikka mitä testejä ja valmennuksia. Tämä nosti oikean ja meiltä piilossa olleen hankalan kohdan esille ja tuon valmennuspäivän jälkeen toimintamme on olennaisesti parantunut”.


Kiirettä piisaa, lisää pukkaa. 

Tämä on usein kuultu kommentti. Kiire on kokemus, tunne, joka johtuu enemmän asioiden hallitsemattomuuden kokemuksesta, kuin työmäärästä. Näin kertovat tutkijat. Resilienssi on kykyä tunnistaa omat vahvuudet, käyttää niitä oikein ja pystyä sen ansioista säilymään tuottavana ja positiivisena päivästä toiseen. Testauksen antama vertaistieto yhdistettynä valmennukseen auttaa yksilöä onnistumaan erilaisissa tilanteissa, omien vahvuuksien hyödyntämisen avulla. Se auttaa henkilöä myös näkemään, milloin on syytä sanoa ei ja vieläpä työkalut, joiden avulla jokainen pystyy sanomaan ei.

In cooperation